جستجو کردن

قدیمی فارم

مجموعه ما با افزایش کمیت و کیفیت ارائه انواع سیر و مشتقات آن در بازار داخلی، فعالیت خود را در زمینه صادرات و فروش در بازارهای جهانی آغاز کرد.
ارائه خدمات به مشتریان یکی از برنامه های اصلی کسب و کار ما است و بر این اساس تمام تلاش ما برای جلب رضایت مشتری و ایجاد تجربه خرید خوب در ذهن مشتریان عزیز می‌باشد.

قدیمی فارم

مجموعه ما با افزایش کمیت و کیفیت ارائه انواع سیر و مشتقات آن در بازار داخلی، فعالیت خود را در زمینه صادرات و فروش در بازارهای جهانی آغاز کرد.
ارائه خدمات به مشتریان یکی از برنامه های اصلی کسب و کار ما است و بر این اساس تمام تلاش ما برای جلب رضایت مشتری و ایجاد تجربه خرید خوب در ذهن مشتریان عزیز می‌باشد.